VAŠU OBJEDNÁVKU EVIDUJEME

ĎAKUJEME ZA VAŠU OBJEDNÁVKU 

V prípade platby prevodom na účet Vám bude objednávka odoslaná po pripísaní fin. prostriedkov na účet: 

NGO KOBLOS o.z.

Tatrabanka a.s. : SK71 1100 0000 0029 4714 2078

V prípade platby na dobierku Vám bude zaslaná objednávka ihneď.